Inger Fuchs Keramik

Tummat

Burkgömmor med slipade tegelstenar funna på stranden

Att forma den tummade burken efter stenen är rogivande

Drivved, slipade tegelstenar, tjärat rep.....strandfynd....njutning

2